Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

ZMIĘKCZANIE WODY

1. Twardość wody

Woda z większości ujęć w Polsce charakteryzuje się wysoką zawartością związków wapnia i magnezu (twardością). Twardość wody powoduje zbędne zużycie środków zmiękczających, a także powstawanie kamienia kotłowego, który zmniejsza wydajność procesu grzewczego i znacznie zwiększa zużycie paliwa. Twardość wyrażana jest w różnych jednostkach.

Woda bardzo miękka wykazuje twardość do 1,78 mval/l. Woda miękka od 1,78 do 3,57 mval/l, twarda od 7,13 do 10,7 mval/l, a bardzo twarda powyżej 10,7 mval/l. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca żeby twardość ogólna wody do picia była zawarta w granicach 1 -10 mval/l (50-500 mg/l CaCO3).
Woda stosowana do celów przemysłowych np.: do chłodzenia albo w kotłowniach wodnych oraz parowych także musi spełniać określone parametry twardości.
Twardość wody spowodowana jest obecnością w niej głównie jonów wapnia i magnezu.
Jony wapniowe i magnezowe mogą występować w postaci węglanów Ca(HCO2)2, Mg(HCO3)2 i wówczas mamy twardość węglanową lub w postaci CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4, które powodują twardość niewęglanową. Twardość ogólna będąca sumą tych twardości jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w procesie wymiany sodowej.

2. Proces zmiękczania wody

Zmiękczanie wody polega na usunięciu z wody składników powodujących jej twardość. Proces ten polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych, odpowiedzialnych za twardość wody, na jony sodu. Proces ten zachodzi w wymiennikach jonowych w trakcie przepływania uzdatnianej wody przez żywicę jonowymienną. Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, poddawane jest ono procesowi regeneracji za pomocą solanki. Ilość zużytej soli uzależniona jest od jakości złoża i założonych warunków regeneracji.
Woda uzdatniona za pomocą wymiany jonowej, przy zachowaniu dopuszczalnych prędkości technologicznych żywic, ma twardość ogólną poniżej 0,3odh.
Woda podawana na zmiękczacze powinna być wstępnie uzdatniona przez usunięcie: zanieczyszczeń mechanicznych oraz odżelazianie i odmanganienie, gdyż w przeciwnym wypadku część zdolności wymiennej zostanie wykorzystana na wymianę jonów żelaza i manganu. Ponadto jak podają producenci żywic jonowymiennych ponadnormatywne ilości żelaza skracają żywotność żywic nawet o 50 procent ich przewidywanego okresu eksploatacji. Dlatego należy uwzględnić powyższe uwagi przy projektowaniu stacji zmiękczania dla wody o wysokim stopniu zażelazienia.
Zmiękczanie jest zazwyczaj jednym z elementów stacji uzdatniania wody do celów spożywczych, grzewczych, chłodniczych oraz innych procesów technologicznych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia