Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

Korekta odczynu pH

Odczyn wody wyraża stopień jej kwasowości lub zasadowości i jest określany ilościowo stężeniem jonów wodorowych. Odczyn wody wyraża się wskaźnikiem pH. Odczyn wód naturalnych waha się przeważnie w granicach 5,5 ÷ 7,5. Roztwory obojętne mają pH = 7, kwaśne <7, alkaliczne zaś pH >7. Wody o niskich pH odznaczają się korozyjnością wody zaś o wysokim pH wykazują skłonność do pienienia się.

Odczyn wody stosowanej do celów spożywczych powinien zawiera się w przedziale 6,5 ÷ 9,5. Woda stosowana do celów technologicznych np. zasilająca kotły czy też używana do chłodzenia także powinna posiadać odpowiedni określany przez producenta odczyn pH.


1. Podnoszenie odczynu pH - neutralizacja

Proces podniesienia pH do odczynu obojętnego nazywamy neutralizacją. Najczęściej przeprowadza się go poprzez związanie wolnego dwutlenku węgla rozpuszczonego w wodzie. Do neutralizacji stosuje się specjalne złoża filtracyjne, które ulegają powolnemu rozpuszczaniu, podnoszą odczyn pH.


2. Obniżanie odczynu pH.

Woda stosowana w niektórych technologiach wymaga czasem obniżenia odczynu. Dotyczy to szczególnie wody stosowanej w produkcji kosmetyków a także hodowli ryb. Obniżanie odczynu jest jednak bardzo rzadko stosowanym procesem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia