Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

Filtracja mechaniczna

Woda z długo eksploatowanych sieci wodociągowych i instalacji, a także pobierana ze studni często zawiera drobne zanieczyszczenia mechaniczne różnego typu takie jak: muł, piasek, blaszki rdzy, włókna itp. Filtr mechaniczny ma na celu usunięcie tych zanieczyszczeń z wody za pomocą specjalnych materiałów filtracyjnych. Ten stopień filtracji służy m.in. jako ochrona innych urządzeń do uzdatniania wody np. zmiękczaczy oraz dalszej instalacji i armatury przed uszkodzeniami mechanicznymi i zamuleniem

1. Typy filtracji.

Rozróżniamy pięć typów filtracji: cząstkową, mikro-, ultra-, nano- i hyperfiltrację.

Filtracja cząstkowa - polega na usuwaniu zanieczyszczeń za pomocą filtrów ze złożem filtracyjnym lub wkładów wymiennych. Dolna granica filtracji wynosi 1 mikron.

Mikrofiltracja - zakres filtracji wynosi od 0,05 mikronów do 1 mikrona.

Ultrafiltracja - charakteryzuje się mniejszymi prędkościami przepływu, wynikającymi z małego mikronażu i odbywa się na specjalnych, podobnych do membrany osmotycznej wkładach wymiennych. Zakres filtracji od 0,01 mikronów do 0,1 mikronów.

Nanofiltracja - j.w. Zakres filtracji wynosi od 0,001 mikronów do 0,01 mikronów.

Hyperfiltracja - jest to filtracja wody metodą odwróconej osmozy.

2. Metody filtracji

Najprostszą metodą filtracji mechanicznej jest zastosowanie filtrów narurowych wkładami wymiennymi, które mogą usunąć - w zależności od wkładu - zanieczyszczenia mechaniczne od 0,1 do 100 mikronów. Żywotność wkładów zależy przede wszystkim od ilości zanieczyszczeń, które znajdują się w wodzie, a także od ilości przepuszczonej przez nie wody.

Stosuje się także filtry siatkowe o skuteczności filtracji od 15 do 150 mikronów, wyposażone w mechanizm pozwalający na płukanie wsteczne. Zastosowana w nich siatka filtracyjna, wykonana z poliestru lub stali szlachetnej, jest przystosowana do wielokrotnego płukania i czyszczenia.

Osobną grupą stanowią filtry wypełnione materiałem filtracyjnym, płukane okresowo automatycznie lub ręcznie. Jako materiał filtracyjny stosuje się piasek kwarcowy, kruszywo antracytowe oraz inne specjalnie do tego celu przygotowane złoża.

Prędkość filtracji w filtrach mechanicznych wynosi 25 m3/h.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia