Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

Demineralizacja

Niektóre procesy technologiczne wymagają dostarczania wody o bardzo wysokim stopniu czystości, często całkowicie zdemineralizowanej. Woda zdemineralizowana stosowana jest m.in.: w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, elektronicznym, energetycznym (woda dla kotłowni parowych), a także w analityce laboratoryjnej, technice klimatyzacyjnej, w lecznictwie oraz wszędzie tam, gdzie wysoka jakość wody jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

Proces demineralizacji polega na usunięciu z wody wszystkich kationów i anionów, pochodzących z rozpuszczalnych w niej soli. Można tego dokonać za pomocą:

  • odwróconej osmozy RO (reverse osmosis),
  • wymiany jonowej,
  • destylacji.

Dobór metody zależy od ogólnej zawartości soli (TDS - total dissolved solids) i zapotrzebowania na wodę. Wielkością używaną do mierzenia stopnia odsolenia (zdemineralizowania) wody jest przewodność elektryczna wody, wyrażana w mikrosimensach.


Demineralizacja metodą odwróconej osmozy R.O.

Metoda ta polega na podaniu pod wysokim ciśnieniem wody surowej (wstępnie uzdatnionej) na półprzepuszczalną membranę, która oddziela dwa roztwory o różnych stężeniach. Cząsteczki czystej wody pod wpływem wysokiego ciśnienia przechodzą przez membranę tworząc permeat (woda oczyszczona), zaś cząsteczki soli i innych zanieczyszczeń takich jak: koloidy, bakterie zostają zatrzymane po stronie naporu wody surowej (koncentrat). Rozpuszczone cząsteczki soli i innych zanieczyszczeń ulegają koncentracji i są odprowadzane do kanalizacji. Gazowe składniki wody (tlen, dwutlenek węgla itp.) przechodzą przez membranę.

Przygotowanie wody przed podaniem jej na stację RO polega na usunięciu z niej wszystkich substancji mogących zakłócić lub uniemożliwić pracę membran wskutek ich zablokowania. Typowy ciąg technologiczny wstępnego przygotowania wody do procesu odwróconej osmozy R.O. wygląda następująco:

Prawidłową technologią przygotowania wody do procesu odwróconej osmozy, determinuje pełna analiza wody surowej, którą należy wykonać przed doborem urządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia