Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

Amoniak, azotyny i azotany

w wodzie pitnej i powierzchniowej - ich znaczenie i pochodzenia

Sole amonowe, azotyny i azotany zwykle wskazują na zanieczyszczenie wody. Co więcej, nawet przy niskich stężeniach amoniak i azotyny mają działanie toksyczne. Amoniak tworzy się podczas rozkładu białek zwierzęcych i roślinnych, powstaje głównie z resztek pokarmu i odchodów.

Zależnie od warunków amoniak może gromadzić się, lub ulegać przemianie przez azotyny do azotanów (nitryfikacji) powodowanej przez bakterie przy pomocy tlenu.

Trujący amoniak jest trwały tylko w wodzie zasadowej. W wodzie kwaśnej tworzy się nietoksyczny jon amonowy.

Jak już stwierdzono, azotyny powstają głównie podczas nitryfikacji, to jest jako produkt pośredni w przemianie amoniaku w azotany. Przeciwny proces (rozkładu azotanów na amoniak) jak też denitryfikacja (rozkład azotanów do azotu) również spotyka się w przyrodzie, zaś azotyny również tu stanowią produkt pośredni. Wszystkie te procesy są wywoływane przez bakterie. Kierunek zachodzącego procesu zależy od warunków.

Ogólnie uważa się, że małe stężenia azotynów (do 0,1 mg/l) powstające w tych procesach nie stanowią problemu. Wyższe stężenia azotynów (0,1÷1 mg/l) mogą być szkodliwe, zależnie od czasu narażenia i rozmaitych czynników zewnętrznych.

Dopuszczalny poziom parametrów w wodzie do spożycia wg PN wynosi :

  • amoniak 0,5 mg/l
  • azotany 50 mg/l
  • azotyny 0,5 mg/l

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia