Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

TECHNIKA DOZOWANIA, REGULACJI I POMIARU

PAMIĘTAJ: Zła jakość wody ma szkodliwy wpływ zarówno na zdrowie człowieka jak i na instalacje i urządzenia.

Do poprawy jakości wody stosuje się różnego typu preparaty uzdatniające (zależnie od jej przeznaczenia). Dozowanie preparatów odbywa się za pomocą stacji dozujących, w skład których wchodzą: pompa membranowa w komplecie z materiałami do montażu (wężyk, smok ssawny, punkt wtrysku) oraz zbiornikiem.


Ze względu na duży zakres zastosowania pomp dozujących możemy zaproponować pompy o następujących cechach:

 • membranowe, elektromagnetyczne, naścienne (opcja stojąca),
 • z możliwością regulacji częstotliwości impulsów (dla pracy "ręcznej"), opcjonalnie - głowica z dodatkową regulacją długości skoku tłoka,
 • sterowane wodomierzem kontaktowym z dozowaniem np. 1 dawka na impuls,
 • z automatyczną regulacją do osiągnięcia wartości żądanej:
  • pH mierzonej sondą (opcjonalnie ze zmienną wydajnością w zależności od odchylenia od wartości żądanej)
   lub
  • Rx (potencjału redox) mierzonej sondą.
 • obudowa z tworzywa, występuje też jako kwasoodporna
 • opcjonalne wyjście na czujnik poziomu w zbiorniku, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem.

W swojej ofercie posiadamy również przyrządy mikroprocesorowe do pomiaru, kontroli i regulacji wielkości pH, Redox, przewodności i zawartości wolnego chloru, a także strumienia przepływu i strumienia objętości, o następujących cechach:

 • wysoka jakość wykonania,
 • maksymalna dokładność,
 • łatwa obsługa i programowanie,
 • spełniają normy CE.

Zwracamy Państwa uwagę, że na skutek eksploatacji urządzenie traci swoje właściwości, dlatego też konieczne są okresowe serwisy głowicy sterującej (czyszczenie i konserwacja, ustawienie prawidłowych parametrów pracy, kontrola jakości wody). Z naszego doświadczenia wynika, że okres ten nie jest dłuższy niż 12 miesięcy. Firma nasza oferuje usługi serwisowe - SERWIS

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia