Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

URZĄDZENIA DO ODWRÓCONEJ OSMOZY - R.O.

PAMIĘTAJ: Zła jakość wody ma szkodliwy wpływ zarówno na zdrowie człowieka jak i na instalacje i urządzenia.

Woda odsolona (permeat)

Oznacza produkt otrzymany w procesie RO.


Stopień odzysku wody S0

Oznacza stosunek ilości wody wypływającej odsolonej (permeat) do ilości wody zasilającej membrany wyrażony w procentach. Zwykle stopień odzysku wody wynosi 50-80%. Oznacza to, iż aby uzyskać wydajność 1 m3/h wody odsolonej przy stopniu odzysku równym 75%, należy dostarczyć jej do urządzenia w ilości 1,3 m3/h.


Stopień usunięcia soli

Oznacza stosunek ilości soli usuniętych do ilości soli napływających do urządzenia wyrażony w procentach. Typowy stopień usunięcia soli dla membran RO wynosi 95-99%.


Stopień przejścia soli

Oznacza stosunek ilości soli przepuszczony do ilości soli napływających do urządzenia wyrażony w procentach.


Budowa urządzenia do odwróconej osmozy.

Podstawowym elementem urządzenia do odwróconej osmozy RO jest membrana (błona półprzepuszczalna). Produkowane obecnie membrany wytwarzane są z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Membrana wraz z tzw. przekładką jest nawinięta spiralnie na perforowanej rurze. Rura ciśnieniowa tworząca obudowę membrany może być wykonana ze stali nierdzewnej lub z PCV. Woda pod odpowiednim ciśnieniem wpływa do modułu membrany i rozdzielana jest na dwa strumienie: wody odsolonej odprowadzanej rurą centralną do wylotu oraz odsolin (koncentratu soli i koloidów) odprowadzanych do odpływu (kanalizacji). Technologia "przepływu krzyżowego" zastosowana w membranach (przepływ wody zasi1ającej i koncentratu równoległy do membrany) wykorzystuje ciśnienie, które inicjuje niskotemperaturowy i niskoenergetyczny proces oczyszczania.

Wydajność membran do odwróconej osmozy zależy od wielu parametrów. Są nimi ciśnienie, temperatura wody, stężenie soli, stopień odzysku wody i odczyn wody.

Urządzenia do RO posiadają niezbędną armaturę (zawory odcinające, zawory zwrotne, elektromagnetyczne) i przyrządy pomiarowe (manometry, rotametry, konduktometr).

Zmontowane są przeważnie na stalowej ramie lub, dla małych wydajności na tablicy do powieszenia na ścianie. Do tłoczenia wody do membran (podnoszenie ciśnienia wody surowej) stosuje się wysokociśnieniowe pompy, zazwyczaj wykonane z brązu lub ze stali szlachetnej.


Zwracamy Państwa uwagę, że na skutek eksploatacji urządzenie traci swoje właściwości, dlatego też konieczne są okresowe serwisy głowicy sterującej (czyszczenie i konserwacja, ustawienie prawidłowych parametrów pracy, kontrola jakości wody). Z naszego doświadczenia wynika, że okres ten nie jest dłuższy niż 12 miesięcy. Firma nasza oferuje usługi serwisowe - SERWIS

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia