Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

Serwis

Współpraca z Państwem rozpoczyna się wykonaniem przez nas wstępnego badania jakości wody w obiegu oraz zapoznaniem się z obiegiem, źródłami ciepła (chłodu), zadaniem jakie musi spełniać (np. centralne ogrzewanie, chłodzenie, sterylizacja itp.) oraz objętością układu.

Ten wstępny etap pozwala nam na dokonanie analizy:

 • jakie preparaty powinny być zastosowane i w jakim stężeniu,
 • jaki będzie koszt przedsięwzięcia.

Etap ten jest realizowany przez nas bezpłatnie i zdarza się, że klienci stosując się do zaproponowanych przez nas rad, nie ponosząc żadnych kosztów znacznie poprawiają stan i stopień ochrony instalacji. Po uzgodnieniu szczegółów współpracy przystępujemy do montażu aparatury dozującej (ewentualnie urządzeń do przygotowania wody) i aplikacji preparatów.

Oprócz zapewnienia Państwu preparatów do uzdatniania wody oraz dostaw i montażu urządzeń j.w., w zakresie naszej działalności znajduje się:

 • nadzór nad jakością wody w instalacji,
 • okresowa konserwacja urządzeń.

Nadzór technologiczny nad jakością wody ma na celu zoptymalizowanie zużycia naszych preparatów oraz zapewnienie Państwu jak najlepszej jakości wody. Nazywamy to "SERWISEM WODY" opartym na bazie stałej umowy. Jest to zespół czynności wykonywanych okresowo, który polega na badaniu jakości wody w poszczególnych instalacjach. Obejmuje on:

 • systematyczne dostawy i aplikację preparatów do uzdatniania wody,
 • sprawdzanie jakości i nastaw systemów dozujących,
 • drobne naprawy urządzeń dozujących (typu wymiana uszczelek itp.),
 • cykliczne sprawdzanie parametrów wody (a przede wszystkim: czy parametry wody oraz stężenia zastosowanych preparatów są zgodne z wymogami producenta),
 • cykliczne (np. raz w miesiącu) sporządzanie aktualnego raportu zawierającego:
  • wyniki analizy jakości wody wraz z interpretacją,
  • sugestie, co można zrobić, aby poprawić parametry wody,
  • opis działań korygujących i ewentualnych drobnych napraw.
 • roczne zestawienie wyników - raport o stanie instalacji,
 • okresowe szkolenie pracowników w zakresie szeroko rozumianej wiedzy dotyczącej naszych preparatów, ich zastosowania, sposobu działania jak również analityki podpartej podstawami chemii.

Cykliczność kontroli parametrów wody uzależniona jest od rodzaju obiegu. Nasi klienci najczęściej decydują się na badania comiesięczne (dla obiegów sezonowych jak c.o. i chłód - tylko w okresie działania).

Z naszego doświadczenia wynika, że "serwis wody" daje ogromne korzyści, gdyż, poza przeglądem zmian na przestrzeni wielu lat, umożliwia zapobieżeniu "starzenia się" instalacji, a co za tym idzie, przynosi wymierne oszczędności kosztów eksploatacyjnych jak i kosztów inwestycyjnych.

Nasza działalność obejmuje również okresowe konserwacje i serwisy urządzeń. Jest ona zindywidualizowana dla każdego urządzenia.

 • Filtry: mechaniczne oraz węglowe
  Okresowe serwisy głowic sterujących - czyszczenie i konserwacja, ustawienie prawidłowych parametrów pracy, kontrola jakości wody. Wymiana wkładów filtracyjnych, węgla aktywnego,
 • Odżelaziacze/Odmanganiacze Zmiękczacze
  Okresowe serwisy głowic sterujących - czyszczenie i konserwacja, ustawienie prawidłowych parametrów pracy, kontrola jakości wody.
 • RO (odwrócona osmoza)
  Na skutek eksploatacji membrany tracą w czasie swoje właściwości ("zapychają się"), co wymusza okresowe ich czyszczenie. Wymiana membran.
 • Sterylizator UV
  Na skutek eksploatacji urządzenie traci swoje właściwości, dlatego też konieczna jest wymiana promiennika UV po:
  • - wyświetleniu się komunikatu na sterowniku lampy lub po załączeniu się alarmu dźwiękowego (w zależności od modelu lampy)
  • - wymiana po 8.000 h pracy - bez względu na komunikaty.

  Prosimy pamiętać, że tylko kompleksowe podejście do zagadnienia w pełni spełni Państwa oczekiwania i w sposób znaczący pozwoli na wydłużenie czasu eksploatacji obiegów. Nasza wiedza teoretyczna oraz wieloletnie doświadczenie są do Waszej dyspozycji.Nasz GAWAS B-260 jest pierwszym w kraju i nhibitorem korozji, który otrzymał aprobatę C OBRTI INSTAL - AT/99-02-0762 Gdyby zainteresowała Państwa nasza oferta lub mielibyście Państwo jakieś pytania, prosimy pamiętać, że...

JESTEŚMY ZAWSZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI

Prosimy o kontakt z nami: push@push.pl Licząc na udaną i owocną współpracę pozostaję...

Z poważaniem
mgr inż. K.J. Zjawiński

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia