Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

pH-minus

ZAKRES STOSOWANIA

Przygotowanie wody w basenach kąpielowych - obniżanie wartości pH. Wartość pH wody w basenie powinna wynosić od 7,2 do 7,6. Jeżeli wartość ta wykracza poza powyższy zakres, może dojść do podrażnień oczu i błon śluzowych. Jeżeli wartość pH wynosi powyżej 7,6 wyraźnie zmniejsza się skuteczność środka dezynfekującego, a tym samym nie jest zagwarantowana wystarczająca dezynfekcja. Przy wartościach poniżej 7,0 woda staje się agresywna, co może doprowadzić do uszkodzeń materiału.

SPECYFIKACJA

Skład : związki alkaiczne
Wygląd : jasny, przeźroczysty płyn
Dozowanie : bezpośrednio z pojemnika dostawczego przez pompę. Nie wymaga mieszania i rozpuszczania
Opakowania: : 35 kg pojemniki
Składowanie : po naruszeniu fabrycznego zamknięcia starannie dokręcić nakrętkę

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zalecenia powyższe sporządzone są na bazie naszej aktualnej, najlepszej wiedzy. Nie możemy brać żadnej odpowiedzialności w przypadku użycia naszych preparatów bez naszej wiedzy, zgody lub stałego nadzoru z naszej strony nad ich stosowaniem, z wyjątkiem przypadku zastosowania się do powyższej specyfikacji. Powyższe oparte jest na wieloletniej praktyce, oraz jest odbiciem stanu najnowszej wiedzy w tej dziedzinie. Nasz Dział Zastosowań oraz laboratoria analityczne oczekują na pytania i uwagi użytkowników naszych preparatów, oraz gotowe są do przedstawienia wyników badań sprawdzających. Prowadzimy stały serwis analityczny oparty bądź na stałej umowie o współpracy lub też na doraźnym zleceniu wystawionym przez użytkownika. Stała jakość naszych preparatów objęta jest gwarancją. Wyżej opisany preparat ma określony ściśle zakres działania. Gdyby skład chemiczny wody, warunki techniczne lub inne okoliczności powodowały, że w.w. preparat nie spełniał Państwa oczekiwań, prosimy pamiętać, że posiadamy również inne wyroby. Wystarczy, aby podzielili się Państwo swoimi uwagami, a z całą pewnością znajdziemy dogodne rozwiązanie. Może się zdarzyć, że w Waszym przypadku należy zastosować całkiem inny preparat.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia