Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

GAWAS K 306

ZAKRES STOSOWANIA

Do zwalczania mikroorganizmów w systemach zaopatrzenia w ciepłą wodę, wymiennikach ciepła, systemach chłodniczych dla klimatyzacji i przemysłu, basenach kąpielowych. Szczególnie przydatny w zwalczaniu alg, bakterii tworzących śluz, oraz bakterii pochłaniających sole żelaza.

DZIAŁANIE

ALGI : w mocno zanieczyszczonych systemach należy zastosować w pierwszym rzędzie dawkę uderzeniową - przez co najmniej 24 godziny - zachowując stałe proporcje. Operację należy powtarzać okresowo. GRZYBY/BAKTERIE : w tym przypadku należy stosować wyższe stężenie i postępować j.w.

Preparat może być stosowany jako koncentrat, lub jako dowolny roztwór wodny. Zalecamy podawanie preparatu za pośrednictwem automatycznego dozownika proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej. Nadaje się szczególnie do urządzeń klimatyzacyjnych (nawilżanie powietrza, chłodzenie wody w sprężarkach), jako że:

  • nie tworzy piany,
  • jest bezwonny,
  • nie powoduje podrażnień skóry ani błony śluzowej.

Najlepsze wyniki daje zastosowanie 2-3 razy na tydzień - przez co najmniej 4 godziny. W basenach kąpielowych przy okazji zmiany wody w basenie dodanie co tydzień powinno zahamować wzrost alg. Jeśli nastąpił inwazyjny rozwój alg należy zastosować dawkę uderzeniową. Zastosowanie naszego preparatu wraz z chlorem spowoduje uzyskanie jeszcze lepszej klarowności wody w basenie.

SPECYFIKACJA

Skład : polimeryczne związki amonu czwartego rzędu
Wygląd : przeźroczysty płyn
Rozpuszczalność : w wodzie w każdym stosunku
Gęstość : ca 1 g/ml
Temperatura zamarzania : 0oC
Opakowania: : 30 kg pojemniki, 200 kg beczki, lub 1000 kg kontenery
Składowanie : po naruszeniu fabrycznego zamknięcia starannie dokręcić nakrętkę

Preparat jest nietoksyczny, należy jednak unikać zrzutu do kanalizacji nierozcieńczonego produktu. W przypadku bezpośredniego kontaktu ze stężonym preparatem nie występują podrażnienia skóry. Zaleca się stosowanie środków ostrożności jak przy użyciu przemysłowych preparatów chemicznych. Materiały takie jak stal szlachetna, PE, PP, nylon, penton i teflon są całkowicie odporne na preparat w skoncentrowanej postaci.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zalecenia powyższe sporządzone są na bazie naszej aktualnej, najlepszej wiedzy. Nie możemy brać żadnej odpowiedzialności w przypadku użycia naszych preparatów bez naszej wiedzy, zgody lub stałego nadzoru z naszej strony nad ich stosowaniem, z wyjątkiem przypadku zastosowania się do powyższej specyfikacji. Powyższe oparte jest na wieloletniej praktyce, oraz jest odbiciem stanu najnowszej wiedzy w tej dziedzinie. Nasz Dział Zastosowań oraz laboratoria analityczne oczekują na pytania i uwagi użytkowników naszych preparatów, oraz gotowe są do przedstawienia wyników badań sprawdzających. Prowadzimy stały serwis analityczny oparty bądź na stałej umowie o współpracy lub też na doraźnym zleceniu wystawionym przez użytkownika. Stała jakość naszych preparatów objęta jest gwarancją. Wyżej opisany preparat ma określony ściśle zakres działania. Gdyby skład chemiczny wody, warunki techniczne lub inne okoliczności powodowały, że w.w. preparat nie spełniał Państwa oczekiwań, prosimy pamiętać, że posiadamy również inne wyroby. Wystarczy, aby podzielili się Państwo swoimi uwagami, a z całą pewnością znajdziemy dogodne rozwiązanie. Może się zdarzyć, że w Waszym przypadku należy zastosować całkiem inny preparat.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia