Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

GAWAS K 304

BIOCYD O BARDZO SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA

Preparat zawiera aktywne składniki, które mają świadectwa dopuszczenia stosowania z produktami spożywczymi. Specjalnie skomponowany, aby zapobiegać rozmnażaniu się bakterii i grzybów w wodzie użytkowej i technologicznej. Jest jednym z wielu preparatów o działaniu bakteriobójczym firmy GAWAS WASSERTECHNIK. Nie zawiera metali, fenoli i formaldehydów oraz ma dopuszczenie najsurowszych amerykańskich norm. Preparat ma atest higieniczny PZH nr HK/W/0231/01/98 do stosowania go w klimatyzacji.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zwalczania drobnoustrojów, bakterii i alg w obiegach wodnych, systemach uzupełniania w wodę, wymiennikach ciepła, systemach chłodniczych, układach przemysłowych jak też do przygotowania wody w basenach kąpielowych.

SPECYFIKACJA

Wygląd : jasnożółty płyn
Skład : mieszanina chlorowych i niechlorowych izotiazolonów
pH : ok. 3,5
Temp. zamarzania : -5°C
Gęstość : 1,04 g/cm3
Rozpuszczalność : całkowita w wodzie i większości glikoli i alkoholi
Opakowania : 30 l pojemniki, 200 l beczki lub 1000 l kontenery
Składowanie : po naruszeniu fabrycznego zamknięcia starannie dokręcić nakrętkę

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zalecenia powyższe sporządzone są na bazie naszej aktualnej, najlepszej wiedzy. Nie możemy brać żadnej odpowiedzialności w przypadku użycia naszych preparatów bez naszej wiedzy, zgody lub stałego nadzoru z naszej strony nad ich stosowaniem, z wyjątkiem przypadku zastosowania się do powyższej specyfikacji. Powyższe oparte jest na wieloletniej praktyce, oraz jest odbiciem stanu najnowszej wiedzy w tej dziedzinie. Nasz Dział Zastosowań oraz laboratoria analityczne oczekują na pytania i uwagi użytkowników naszych preparatów, oraz gotowe są do przedstawienia wyników badań sprawdzających. Prowadzimy stały serwis analityczny oparty bądź na stałej umowie o współpracy lub też na doraźnym zleceniu wystawionym przez użytkownika. Stała jakość naszych preparatów objęta jest gwarancją. Wyżej opisany preparat ma określony ściśle zakres działania. Gdyby skład chemiczny wody, warunki techniczne lub inne okoliczności powodowały, że w.w. preparat nie spełniał Państwa oczekiwań, prosimy pamiętać, że posiadamy również inne wyroby. Wystarczy, aby podzielili się Państwo swoimi uwagami, a z całą pewnością znajdziemy dogodne rozwiązanie. Może się zdarzyć, że w Waszym przypadku należy zastosować całkiem inny preparat.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia