Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

GAWAS F 100

ZAKRES STOSOWANIA

Przygotowanie wody w basenach kąpielowych-koagulacja zanieczyszczeń. Specjalnie dobrane składniki (sprawiające, że zasolenie wody w basenie jest minimalne) skracają znacznie czas hydrolizy i powodują, że wszelkie zanieczyszczenia w formie kłaczków są skutecznie zatrzymywane na standardowym filtrze. Preparat jest skuteczny nawet w niewielkich ilościach. Usuwa z wody substancje powodujące zmętnienie oraz rozpuszczone związki organiczne.

SPECYFIKACJA

Skład : oligomeryczny związek glinu z dużym udziałem grup wodorotlenowych
Wygląd : jasny, przeźroczysty płyn
Dozowanie : należy stosować w koncentracji fabrycznej. Jeśli z powodów technicznych koniecznie jest rozcieńczenie preparatu to nie powinno być ono większe niż 1:5. Rozcieńczony preparat należy użyć w krótkim czasie. Najlepsze rezultaty daje zastosowanie preparatu przed pompą a za sitem zgrubnym. Średnie stężenie powinno zawierać się w granicach 0,25-1g/m3 objętości wody przepływającej przez pompę
Opakowania: : 30 kg pojemniki 200 kg beczki, lub 1000 kg kontenery
Składowanie : po naruszeniu fabrycznego zamknięcia starannie dokręcić nakrętkę

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zalecenia powyższe sporządzone są na bazie naszej aktualnej, najlepszej wiedzy. Nie możemy brać żadnej odpowiedzialności w przypadku użycia naszych preparatów bez naszej wiedzy, zgody lub stałego nadzoru z naszej strony nad ich stosowaniem, z wyjątkiem przypadku zastosowania się do powyższej specyfikacji. Powyższe oparte jest na wieloletniej praktyce, oraz jest odbiciem stanu najnowszej wiedzy w tej dziedzinie. Nasz Dział Zastosowań oraz laboratoria analityczne oczekują na pytania i uwagi użytkowników naszych preparatów, oraz gotowe są do przedstawienia wyników badań sprawdzających. Prowadzimy stały serwis analityczny oparty bądź na stałej umowie o współpracy lub też na doraźnym zleceniu wystawionym przez użytkownika. Stała jakość naszych preparatów objęta jest gwarancją. Wyżej opisany preparat ma określony ściśle zakres działania. Gdyby skład chemiczny wody, warunki techniczne lub inne okoliczności powodowały, że w.w. preparat nie spełniał Państwa oczekiwań, prosimy pamiętać, że posiadamy również inne wyroby. Wystarczy, aby podzielili się Państwo swoimi uwagami, a z całą pewnością znajdziemy dogodne rozwiązanie. Może się zdarzyć, że w Waszym przypadku należy zastosować całkiem inny preparat.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia