Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

GAWAS B 275

ZAKRES STOSOWANIA

Do zamkniętych obiegów zimnej i gorącej wody zbudowanych ze stali, stali nierdzewnej, miedzi, brązu, o wysokim zagrożeniu korozją. Użycie inhibitora GAWAS B 275 w bardzo znacznym stopniu obniży ryzyko wystąpienia korozji.

DZIAŁANIE

Wiele materiałów, jak na przykład stal czarna wykazuje wysoką korozyjność pod działaniem wody. Zastosowanie preparatu GAWAS B 275 spowoduje pełną ochronę metali. Dzięki zastosowaniu odpowiednich składników preparat tworzy na wewnętrznej powierzchni instalacji warstwę ochronną. Wykorzystuje przy tym szczątkową twardość węglanową wody, dlatego możliwe jest zastosowanie wody np. wodociągowej. Niezmiernie ważne jest utrzymanie stałego, niezbędnego stężenia preparatu w wodzie. Jednocześnie występujący w wodzie tlen nie ma możliwości "łapania" wolnych jonów metali i jego pasywowanie jest nieistotne. Odkładanie się kamienia kotłowego jest wykorzystane do tworzenia warstwy ochronnej a po wtóre zbyt duża zawartość węglanów i fosforanów jest zobojętniana przez składniki preparatu tak, aby nie powstawały nadmierne złogi wewnątrz przewodów i urządzeń. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoliło na ograniczenie stężenia preparatu do ilości naprawdę minimalnych, co wiąże się również z ograniczeniem jego ceny i wpływa na środowisko.

SPECYFIKACJA

Skład : mieszanina amin
Wygląd : żółtobrązowy płyn
Gęstość (20°C) : ~1,05 g/ml
pH (roztwór 1 g/l) : ok. 8,0
Temp. zamarzania : -15°C
Przewodność : <160 mikrosimensów/cm2 (roztwór 1 g/l)
Dozowanie : w zależności od jakości wody i kombinacji metali w obiegu
Opakowania: : 30 kg pojemniki, 200 kg beczki, lub 1000 kg kontenery
Składowanie : po naruszeniu fabrycznego zamknięcia starannie dokręcić nakrętkę
Wskazówka : nie ma dodatkowego ryzyka, przed zastosowaniem preparatu należy wykonać badania

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zalecenia powyższe sporządzone są na bazie naszej aktualnej, najlepszej wiedzy. Nie możemy brać żadnej odpowiedzialności w przypadku użycia naszych preparatów bez naszej wiedzy, zgody lub stałego nadzoru z naszej strony nad ich stosowaniem, z wyjątkiem przypadku zastosowania się do powyższej specyfikacji. Powyższe oparte jest na wieloletniej praktyce, oraz jest odbiciem stanu najnowszej wiedzy w tej dziedzinie. Nasz Dział Zastosowań oraz laboratoria analityczne oczekują na pytania i uwagi użytkowników naszych preparatów, oraz gotowe są do przedstawienia wyników badań sprawdzających. Prowadzimy stały serwis analityczny oparty bądź na stałej umowie o współpracy lub też na doraźnym zleceniu wystawionym przez użytkownika. Stała jakość naszych preparatów objęta jest gwarancją. Wyżej opisany preparat ma określony ściśle zakres działania. Gdyby skład chemiczny wody, warunki techniczne lub inne okoliczności powodowały, że w.w. preparat nie spełniał Państwa oczekiwań, prosimy pamiętać, że posiadamy również inne wyroby. Wystarczy, aby podzielili się Państwo swoimi uwagami, a z całą pewnością znajdziemy dogodne rozwiązanie. Może się zdarzyć, że w Waszym przypadku należy zastosować całkiem inny preparat.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia